7

7. (02-11-4) а нинг қандай қийматларида
ифода мусбат бўлади?
Тенгсизликлар
1. (00-8-33) k нинг 4у2-3у+k=0 тенглама
ҳақиқий илидизларга эга бўлмайдиган энг
кичик бутун қийматини топинг.
А) 1 В) 3 С) 4 Д) 5 Е) 12
8  а − 3 (− 8)
2. (01-8-10) Тенгсизликни ечинг.
1− x
2x + 1
+ 3  3x −
2
4
1
 1 
 1 

A)1 ;   B)1 ;   C ) − ; 
4
 3 
 3 

 1 
D)(1,5;  ) E )1 ;  
 4 
D) a 
2
3
−2
A) a  1 B) a 
1
1
C) a  −
16
16
1
E )
16
8. (98-2-17) Қуйида келтирилган
тенгсизликлардан бири
3х-а>b-2x
тенгсизликка тенг кучли эмас?
А)5x-a>b В)6x-2a>2b-4x
С)3x>a+b-2x Д)5x>a+b
Е)a-3x>2x-b
3. (00-6-10) Тенгсизликни ечинг.
17 − 3 x
1−
 1,5 x
2
А)(-2,5;0) В)(-;-2,5)
С)(-;0) Д)хR Е)
9. (02-2-10) Тенгсизликни қаноатлантирадиган
энг катта бутун сонни топинг.
(x + 1)2  (x + 2)2
А)-1 В)-1 С)-3 Д)-4 Е)3
4. (98-10-16) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
8+ x
f (x ) =
x+2
А)(-;8) В)(-;8)
С)(-;-2)(-2;8)
Д)(-;-2)(-2;8)
Е)(-;-2)(-2;)
10. (02-3-18) Тенгсизликни қаноатлантирувчи
энг кичик бутун манфий сон нечага тенг?
6 x − 8 x − 2 1 − 5x 1
8+

+
+
10
6
8
4
А)-6 В)-7 С)-5 Д)-4 Е)-8
11. (01-7-15) m нинг қандай қийматларида
x − y = m − 1

2 x − y = 3 − m
тенгламалар системасининг ечимида у
мусбат бўлади?
5
5  
A) ;2  B ) − ;   (2;  )
3
2  
5

C )(2;  ) D) − ;  E )(− ;  )
3

5. (98-12-20) Тенгламада х нинг қабул қилиши
мумкин блган қийматлар тўпламини
кўрсатинг.
4
7
1
+
= 2
x+3
x + 3 x + 5x + 6
А)(-3;-2)(-2;) В)(-3;-2)
С)(-2;) Д)(-;-2)
Е)[-3;-2)(-2;)
2x − 7 7x − 2
1− x
+
 3−
6
3
2
тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат
ечимларидан энг каттасини кўрсатинг.
А)2 В)-1 С)1 Д)0 Е)-2
12. (03-11-64)
6. (01-8-1) Тенгсизликнинг туб сонлардан
иборат нечта ечими бор?
x+3
1
4
4
А)6 В)5 С)4 Д)3 Е)7
73
3 − 4 x  5

2 + 3(x − 1)  4 x + 3
А)1 В)2 С)4 Д)6 Е)3
Чизиқли тенгсизликлар системаси
1. (97-7-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
3 x + 7  5( x + 1) + 6

( x − 2 )2 − 8  x( x − 2 ) + 10
А)(-11;2] В)[-2;7) С)(-7;-2]
Д)[2;11) Е)(-;-7)
9. (96-10-23) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
2 − 3 x  1

5 x + 1  3(x − 2)
А)4 В)5 С)3 Д)8 Е)2
2. (96-1-22) Тенгсизликлар системаси неча
бутун ечимга эга?
3 + 4 x  5

2 x − 3(x − 1)  −1
А)5 В)3 С)4 Д)2 Е)6
10. (97-1-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг ўрта арифметигини топинг.
5 x − 2  2 x + 1

2 x + 3  18 − 3x
А)3 В)2,5 С)2 Д)1,5 Е)1,2/3
3. (00-6-22) у нинг қандай қийматларида
2 y −1
касрнинг қиймати (-1;1) оралиққа
3
тегишли бўлади?
А)(-1;2) В)(0;2) С)(-1/2;1) Д)(-2;2)
Е) тўғри жавоб келтирилмаган.
11. (97-2-16) Тенгсизликлар системасининг
энг кичик бутун ечимини топинг.
 x + 8  12

− 3x  15
А)-5 В)-3 С)-6 Д)-4 Е)3
4. (97-3-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
2 x − 3( x − 5)  10 − 3 x

 x( x + 2 ) − 4  ( x − 1)2 + 7
12. (97-8-16) Тенгсизликлар системасининг
барча бутун ечимлари кўпайтмасини
топинг.
− 4 y  12

y + 6  6
А)2 В)6 С)-6 Д)-2 Е)0
А)[2;12,5) В)[2,5;) С)[-3;2)
Д)(-2,5;3) Е)ечимга эга эмас
5. (97-6-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларинингўрта арифметигини топинг.
7 x + 3  9 x − 1

20 − 3x  4 x − 15
А)3,5 В)7 С)4 Д)3
1
Е) A)3,5 B)7 C)4 D)3 E)4
3
13. (97-10-25) Тенгсизликлар системасини
ечинг.
4( x − 3) − 3  8 x + 1

2 + x( x + 3)  ( x + 2 )2 + 5
А)(4;7] В)(-;-7) С)(-4;) Д)[-7;-4) Е)
6. (96-6-16) Тенгсизликлар системасининг энг
катта бутун ечимини топинг.
− 2 x  22

x + 4  8
А)4 В)3 С)-11 Д)-12 Е)-10
14. (97-11-14) Тенгсизликлар системаси бутун
ечимларининг ўрта арифметигини топинг.
2 x − 1  3 x − 4

8 x + 7  5 x + 4
А)2 В)2,5 С)1,5 Д)0,75 Е)3
7. (96-7-25) Тенгсизликлар системасини ечинг.
 x(x + 1) + 10  ( x + 1)2 + 3

3x − 4(x − 7 )  16 − 3x
А)[-3;5) В)(2;4] С)[-6;6]
Д)[6;) Е) ечимга эга эмас
15. (97-12-15) Тенгсизликлар системасининг
энг катта ва энг кичик ечимларининг
йиғиндисини топинг.
− 2 x  −26

x − 3  1
А)17 В)16 С)18 Д)19 Е)15
8. (96-7-73) Тенгсизликлар системаси нечта
бутун ечимга эга?
16. (98-1-1) Тенгсизликнинг барча натурал
ечимларини топинг.
6798:103(x − 4)(x + 2)  0
(x − 1)2

Орлиқлар усули
1. (96-9-10) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
x( x + 1)
y=
(x − 2)(4 − x )
А)[-1;0](2;4] В)(-1;0)[2;4]
С)(-1;0][2;4]
Д)(-;-1)(0;2)(4;)
Е)(-;-1][0;2)(4;)

А)6 В)4 С)5 Д)2 Е)3
10. (97-9-23) Тенгсизликни ечинг.
x−2
0
x −1
А)(1;2] В)[1;2) С)[1;2]
Д)(-;1) Е)(-;1]
11. (97-9-24) Тенгсизликни ечинг.
(x + 3)(x − 5)  0
x +1
А)(3;-1][5;) В)(-3;-1)[5;)
С)[-3;-1)[5;) Д)[-3;-1) Е)[5;)

2. (96-3-25) Тенгсизликни ечинг.
(x − 2)(x + 3)  0
А)(-;2)(3;) В)(-;-3)(2;)
С)(-;-2)(3;) Д)(-;) Е)(0;)

12. (97-12-22) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик бутун ечимлари йиғиндисини
топинг.
(x + 4)(3 − x )  0
(x − 2)2
А)1 В)-1 С)-2 Д)2 Е)7

3. (96-6-23) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
( y + 6)( y + 2)  0
А)12 В)20 С)-12 Д)-20 Е)-9
4. (96-11-26) Тенгсизликни ечинг.
(x −1)(x + 2)  0
А)(-;1)(2;) В)(0;) С)(-;-2)(1;)
Д)(-;) Е)(-;-1)(2;)

13. (98-9-14) Тенгсизликлар системасининг
бутун ечимлари йиғиндисини топинг.
 (x + 4)(x − 5)
0

2
 (x − 1)
 x  −6

А)3 В)4 С)-2 Д)-1 Е)5

5. (96-12-26) Тенгсизликни ечинг.
(x + 2)(x − 3)  0
А)(-;) В)(-;-3)(2;) С)(0;)
Д)(-;-2)(3;) Е)(-;2)(3;)

14. (99-1-21) Қуйидаги тенгсизликлардан
қайсилари тенг кучли?
x −3
x−3
1)
 0; 2) 2
0
x +1
x +1
x −3
3) 2
4) x − 3  0
x 0
А)2;3;4 В)1;2;4 С)1;4
Д)ҳаммаси Е)2;3

6. (97-2-23) Тенгсизликнинг манфий бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
(x − 5)(x + 3)  0
(x + 1)2
А)-9 В)-12 С)-5 Д)-6 Е)-4
7. (97-5-23) Тенгсизликни ечинг.
x −1
0
x−2
А)(-;1)(2;) В)[1;2) С)(1;2) Д)(2;) Е)(;1](2;)

15. (99-5-13) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
(x −1)(x + 1)2 (x − 3)3 (x − 4)4  0
А)6 В)7 С)8 Д)9 Е)11

8. (97-5-24) Тенгсизликни ечинг.
(x + 2)(x − 1)  0
x+3
А)(-;-3)[-2;1] В)(-2;-1) С)(-;-3]
Д)(-;-3](-2;1] Е)(-;-3)(-2;1)

16. (00-9-21) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
(x + 3)(x − 2)2 (x + 1)3 (x − 5)4  0
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е)5

9. (97-8-22) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик бутун ечимлари айирмасини топинг.

17. (01-3-35) Тенгсизликни ечинг.
x +1
0
x−2
77

25. (96-12-68) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
(x − 2)(5 − x )
y=
(х − 3)(x − 4)
А)(2;3)(4;5) В)[2;3)(4;5]
С)(2;3][4;5]
Д)(-;2](3;4)[5;)
Е)(-;2)[3;4](5;)

А)(-;-1] В)[-1;2) С)(-1;2]
Д)(2;) Е)(-;-1)[2;)
18. (01-6-15) Тенгсизликнинг барча бутун
ечимлари йиғиндисини топинг.
x−4
0
2x + 6
А)7 В)6 С)8 Д)5 Е) 4
19. (02-4-12) х нинг
x+5
0
(x + 6)2
тенгсизликни қаноатлантирувчи энг катта
бутун қийматини топинг.
А)6 В)-6 С)5 Д)-5 Е)-7

26. (96-13-10) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
(x − 2)(4 − x )
y=
x( x + 1)
А)(-1;0)[2;4] В)[-1;0](2;4)
С)(-1;0][2;4]
Д)(-;-1)(0;2][4;)
Е)(-;-1][0;2)(4;)

20. (02-5-13) Тенгсизликни ечинг.
x 2 (x − 1)
0
x+3
А)(-3;1] В)(-3;0)(0;1]
С)(-;-3){0}(1;)
Д)(-;-3){0}[1;)
Е)(-;-3)[1;)

27. (99-4-23) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
2
y = x2 − 9 +
−x
А)(0;3) В)[-3;0) С)(-;0)
Д)(-;-3] Е)

21. (03-1-7) Тенгсизликни ечинг.

x(x − 1)2

(x + 2)3

0

28. (99-6-46) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

А)(-1;0] В)(-2;1] С)(-2;0]
Д)(-2;0){1} Е)(-2;1){0}

y = 3x − x 3

(
)   (
C )0; 3 ) D)(− ;− 3 ) (

y=

x2 − 4x + 4

)

3;  E )0;  )

)

29. (01-2-27) Тенгсизликнинг бутун мусбат
ечимлари йиғиндисисни топинг.
x2 − 4x + 3
0
x 2 − 7 x + 10
А)15 В)10 С)6 Д)8 Е)13

1− x
А)(-1;1) В)(-1;1){2} С)(-1;2)
Д)(-;-1){2} Е)(-;-1)(1;)
2

23. (00-7-21) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

30. (98-2-13) Тенгсизликнинг энг кичик бутун
мусбат ва энг катта манфий ечимлари
кўпайтмасини топинг.
x 5 − 16 x  0
А)-5 В)-4 С)-6 Д)-2 Е)-3

x − 3x + 2 + x
3− x
А)(0;1)[2;3] В)[0;1)(2;3) С)(0;1)(2;3)
Д)[0;1][2;3) Е)[2;3)
y=

) (

A) − ;− 3  0; 3 B) − ;− 3  0; 3

22. (00-6-21) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

2

31. (98-3-12) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
нечта?
− x 2 + x −1 x 2 + x − 2
0
x 2 − 7 x + 12
А)4 В)1 С)2 Д)3 Е) чексиз кўп

24. (96-3-70) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
(x − 1)(3 − x )
y=
x(4 − x )
А)[0;1][3;4) В)(0;1][3;4) С)(0;1](3;4)
Д)(-;0)(1;3](4;)
Е)(-;0)[1;3](4;)

(

78

)(

)

32. (98-6-23) Тенгсизликни ечинг.
x 2 − 2x + 3
0
x −1
А)(1;) В)[1;) С)(-;1) Д)(-;1] Е)xR

40. (01-3-36) Тенгсизликни ечинг.
x2 − 4x + 5
0
x−2
А)[2;) В)(-;2) С)(-;2] Д)(2;) Е)

33. (98-10-60) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
нечта?
x 2 + x +1 x 2 + 2x − 3
0
x 2 + 3x + 2
А)5 В)4 С)3 Д) чексиз кўп Е)2

41. (01-5-26) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

(

)(

)

12 + x − x 2
x( x − 2)
А)[-3;0)(0;2)(2;4] В)(0;2) С)[-4;3)
Д)(-;3][4;) Е)(-;0)(2;)
f (x ) =

34. (99-3-13) Тенгсизликни ечинг.
x + 2 − x2
0
x2 + 1
А)(-;2] В)[2;) С)(-;-1)(-1;2]
Д)(-1;2) Е)(-;-1)(-1;2)

42. (01-6-17) Тенгсизликлар системасининг
энг катта ва энг кичик ечимлари
айирмасини топинг.
 (x + 6)(x − 3)
0
 2
 3x − 2 x + 7
 x 2  25

А)7 В)8 С)9 Д)6 Е)10

35. (99-9-7) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
кичик бутун ечимлари айирмасини топинг.
(x + 3)(x − 7)  0
2×2 − x + 4
А)10 В)9 С)8 Д)7 Е)11

43. (01-7-22) Нечта туб сон тенгсизликнинг
ечими бўла олади?
x 2 − 50  0
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е) чексиз кўп

36. (00-4-33) Тенгсизликнинг энг катта бутун
манфий ва энг кичик бутун мусбат
ечимлари кўпайтмасини топинг.
x 4 − 3x 3 + 2 x 2
0
30 − x 2 − x
А)-30 В)-35 С)-36 Д)-42 Е)-48

44. (01-10-18) Касрнинг қиймати манфий
бўладиган х нинг барча қийматларини
кўрсатинг.
x2 − 4x − 5
2x − 5
А)(2,5;5) В)(-;-1) С)(-;-1](2,2;5)
Д)(-;-1)(2,5;5 Е)(-;2,5)

37. (00-6-13) Тенгсизликни ечинг.
3x 2 + 4 x − 5

0
2x + 3
А)(-;-1,5) В)(-1,5;2) С)(-4;-1,5)
Д)(-1,5;-1,2) Е)(-;-2,5)

45. (01-12-47) Функциянинг аниқланиш
соҳасидаги барча натурал сонлар
йиғиндисини шу сохадаги энг катта
манфий бутун сонга нисбатини топинг.

38. (00-7-19) Тенгсизлик ўринли бўладиган n
нинг барча қийматлари йиғиндисини
топинг.
n2 n2 − n − 6  0
А)4 В)2 С)5 Д)3 Е)6

(

20 − x − x 2
y=
x−2
А)-2 В)-1,4 С)0 Д)-2,4 Е)-3

)

46. (-1-12-48( Функциянинг аниқланиш
соҳасига тегишли энг кичик натурал сонни
ва функциянинг шу нуқтадаги қийматини
топинг.

39. (00-7-46) Тенгсизликлар системасининг
энг катта ва энг кичик ечимларининг
йиғиндисини топинг.
 x 2 − 3x − 4  0
 2
 x − 6 x + 8  0
А)3 В)4 С)5 Д)6 Е)7

y=

2x 2 + x − 6
2x − 5

A) y (2 ) = 3 B) y (1) = 1 C ) y (4) = 4
D) y (3) = 5 E ) y (5) 2

79

47. (02-1-51) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

y=

Д)[-2;8](11;)
Е)(-;-7)(-7;-2][1;7)(7;8][11;)

x 2 − x − 30

54. (02-10-48) Тенгсизликни ечинг.
(9 x 2 + 12 x + 4( x − 2 )  0

x = x − 42
2

2  2 

A) − ;−    − ;2  B)(− ;−2 )
3  3 

 2 
C )(2;  ) D) − ;2  E )(1;2 )
 3 

А)(-;-5][6;) В)(-;-6](-6;7)(7;)
С)(7;)
Д)(-6;7)(7;)
Е)(-;-6)(-6;-5][6;7)(7;8)
48. (02-2-2) Тенгсизликни қаноатлантирувчи n
нинг нечта бутун қиймати бор?
n 2 − 3 n 2 − 21  0
А)6 В)5 С)3 Д)4 Е)8

(

)(

55. (02-10-40) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.

)

4 − 17
3 − 2x
А)(1,5;) В)(-;1,5) С)(-;)
Д)(0;3) Е)(-;1,5)(1,5;)
y=

49. (02-2-27) Функциянинг аниқланиш
соҳасини топинг.
2x − 3
y = 25 − x 2 +
x +1
А)[-5;-1)(-1;5] В)(-1;5] С)[-5;-1) Д)[5;)
Е)[-5;5]

56. (02-10-51) Тенгсизликлар системасини
ечинг.
 x 2 + 10 x + 25
0

4x − 5

( x − 2 ) x 2 − 6 x + 9  0

(

50. (02-5-39) Нечта туб сон функциянинг
аниқланиш соҳасига тегишли?

(

)

y = (x − 2) 10 + 3x − x 2
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е) чекчиз кўп

)

А)[-5;3](1,25;2] В)(1,25;2] С)(1,25;)
Д)(-;2] Е)[-5;3](1,25;2]
57. (03-3-24) Тенгсизликнинг [3;8] кесмадаги
бутун сонлардан ечимлари сонини
аниқланг.

51. (02-6-21) Ифода мусбат бўладиган х нинг
барча қийматларини топинг.
1 − 2 x − 3x 2

3x − x − 5
1 5  
1 5 

A) − ;−    ;   B) − ;    ;  
2 6  
2 6 

2

(x − 1)2 + 2 x − 2  0
(x − 5)3

А)3 В)4 С)5 Д)6 Е)7

5 1 

 1 5
 158.(03-4-14) Тенгсизликнинг энг катта ва энг
C ) − ;−    ;   D) − ;  E )(− ;−1)   ;  кичик ечимлари йиғиндисини топинг.
6 2 

 2 6
3  2
x − 13x + 36
0
x 4 + 25
52. (02-8-18) Функциянинг аниқланиш
А)6 В)4 С)5 Д)7 Е)8
соҳасини топинг.
59. (03-7-63) Тенгсизликнинг бутун сонлардан
4 − 3x − x 2
иборат ечимларидан иборат ечимларидан
y=
x+4
энг каттасидан энг кичигининг йирмасини
А)(-1;1] В)(-4;4) С)(-;-4) Д)(-1;1) Е)[1;)
топинг.
x 2 − x − 12
53. (02-10-15) Функциянинг аниқланиш
0
соҳасини топинг.
x 2 − 2 x − 35
А)10 В)12 С)11 Д)9 Е) 7
x 2 − 6 x − 16
2
y=4 2
+ 2
x − 12 x + 11 x − 49
60. (03-8-56) Тенгсизликни қаноатлантирувчи
А)(-;-7)(-7;-2](1;7)(7;8](11;)
натурал сонлар нечта?
В)x7
С)(-;-2](1;8](11;)
80

70. (00-5-39) Тенгсизликни ечинг.
x2 − x +1  0
А) В)[0l) С)(-;) Д)(-;0) Е)(0;)

x 2 − 5 x − 14
0
x+4
А)7 В)8 С)9 Д)5 Е)6

71. (01-5-25) Тенгсизликнинг энг катта бутун
ечимларини топинг.
2 − x − x2  0
А)1 В)2 С)-1 Д)-2 Е)0

61. (03-11-75) Тенгсизликнинг бутун
сонлардан ибрат ечимларидан нечтаси [5;6] кесмада жойлашган?

(x + 4)2 − 8 x − 25  0
(x − 6)2

72. (02-1-52) Тенгсизликни ечинг.
9×2 − 6x +1  0

А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

1  1   1 

1 
A) − ;−    − ;   B ) − ;   C ) ;  
3  3   3 

3 
1
1 1 


D) − ;  E ) − ;    ;  
3
3 3 

62. (96-720) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
кўпайтмасини топинг.
2x 2 − 9x + 4  0
А)0 В)4 С)24 Д)8 Е)6
63. (97-1-10) Тенгсизликни ечинг.
(x − 2)2 + 3(x − 2)  7 − x
А)[0;1][3;) В)[-2;1] С)[-3;3]
Д)[3;) Е)(-;-3][3;)

73. (01-1-72) Тенгсизликни қаноатлантирувчи
энг кичик мусбат ечимнинг энг кичик
бутун манфий ечимига нисбатини топинг.
6
x
x −5
А)-1 В)-2 С)-0,5 Д)-4 Е)-1,25

64. (97-3-20) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
йиғиндисини топинг.
2 x 2  5x + 12
А)4 В)9 С)7 Д)5 Е)6

74. (01-2-21) Тенгсизликнинг энг кичик бутун
мусбат ечими 10 дан нечага кам?
x −1 1

x
2
А)3 В)8 С)7 Д)10 Е)9

65. (97-6-10) Тенгсизликни ечинг.
(x + 2)(x − 2) − 2(x − 1)  23 − 2 x

A)(− ;5 B)(0;25 C )− 5;5

D) − 21; 21 E )

75. (01-2-68) Тенгсизликнинг энг катта бутун
ва энг кичик бутун илдизлари айирмасини
топинг.
x 2 − x − 1 x 2 − x − 7  −5
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

66. (97-7-20) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
кўпайтмасини топинг.
3x   13x − 4
А)12 В)6 С)30 Д)24 Е)0

(

)(

)

76. (01-2-77) Агар f (x ) =

67. (97-10-20) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
йиғиндисини топинг.
2 x 2 − 3x  0
А)3 В)4 С)5 Д)6 Е)8

1

бўлса f(f(x))0
1− x2
тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат
нечта ечими бор?
А) В)1 С)2 Д)3 Е)4

68. (97-11-10_ Тенгсизликни ечинг.
2  (x −1) (x + 1) − x(x + 3)  2 − 3x
А)(-;2) В)(-2;2) С)(0;4) Д)(1;) Е)(4;)

77. (97-1-58) Тенгсизликнинг бутун сондаги
ечими нета?
х4  9
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е) чексиз кўп

69. (01-2-26) Тенгсизликнинг натурал
сонлардаги ечимлари кўпайтмасини
топинг.
x 2 + 2 x − 15  0
А)0 В)2 С)4 Д)6 Е)24

78. (97-6-58) Тенгсизликнинг бутун сондаги
ечими нета?
х6  6x
А) В)1 С)2 Д)3 Е) чексиз кўп

81

79. (98-9-29) b-5>b-4 ва (4b)51 ва x2>x тенгсизликлар тенг
кучли бўладиган сонли оралиқни
кўрсатинг.
А)(1;) В)(-;0) С)(-;) Д) Е)(;0)(0;)

80. (99-1-20) Тенгсизликни ечинг.
1
x
x
А)(-;-1)(0;1) В)[0;1) С)(-1;1)
Д) Е)(-;1)

89. (02-1-63) Нечта туб сон тенгсизликнинг
ечими бўлади?
x+7
2
4
2 x − 19
А)1 В)13 С)7 Д)3 Е)5

81. (99-6-30) Тенгсизликни ечинг.
x2
 x −3
x+3
А)(-;-3) В)(-3;3) С)(0;3) Д) Е)(-;)

90. (02-4-11) Тенгсизликнинг (-3;3)
оралиқдаги бутун ечимларини топинг.
1
1
x
А)7 В)5 С)3 Д)4 Е)2

82. (99-6-45) Тенгсизликни ечинг.
5x + 8
2
4− x
А)(-;0)(4;) В)(-;-4)(0;4)
С)[-4;4] Д) Е)(-;)

91. (02-7-42) Тенгсизликни ечинг.
x 2 + 3x + 1 x 2 + 3x − 3  0
А)(-;-4][-2;-1][1;)
В)(-;-4][1;)
С)(-4;-2][-1;) Д)(-2;-1][1;)
Е)(-;-1][-2;-1]

(

83. (00-3-23) Қўш тенгсизликни ечинг.
3x − 1
0
1
2x + 5
5 1 
 5  1 

A) − ;6  B) ;   С ) − ;−    ;6 
2 3 
 2  3 

1 
 5 
D) ;6  E ) − ;  
3 
 2 

)(

)

92. (02-8-7) Тенгсизликнинг энг кичик бутун
ечимини топинг.
x − 10
1
2− x
А)3 В)4 С)1 Д)-2 Е)2

84. (00-4-32) Тенгсизликни ечинг.
6
2
1− 
x 1− x
А)(0;1)(2;3) В)(-;0)(1;2)(3;)
С)(0;1)(3;) Д)(-;1)(2;3)(5;)
Е)(-;2)(3;)

93. (02-10-13) х нинг тенгсизликни
қаноатлантирувчи манфий бўлмаган бутун
кийматларини топинг.
x+3
1
2x


2
x − 4 x + 2 2 x − x2
А)1 В)0;1;2 С)1;2;3 Д)1;2 Е)2;3

85. (01-1-12) Нечта туб сон тенгсизликнинг
ечими бўлади?
5x −1
3
5
2x − 3
А)0 В)1 С)2 Д)3 Е) чекчиз кўп

94. (02-12-12) Тенгсизликни ечинг.
x 2 − 5x + 2
x
x−3
А)(-3;1) В)(1;3) С)(-1;3)
Д)(-;1) Е)(3;)

86. (01-5-22) Тенгсизликни ечинг.
1
2
x −1
А)(-;1)[1,5;) В)(1;2]
С)(1;2) Д)(1;1,5] Е)(1;1,5)

95. (03-1-6) Тенгсизликни ечинг.

(x

)

2

+ 3x  16
А)(-1;4) В)(-4;1) С)(-2;3)
Д)(-3;2) Е)(-2;1)(2;3)

87. (01-10-17) Нечта бутун сон тенгсизликни
қаноатлантиради?

2

96. (03-1-14) Тенгсизликнинг бутун ечимлари
нечта?
82

105. (03-11-8) Агар сонли кетма-кетликнинг
умумий ҳади
3n − 8
an =
n+2
формула билан ифодаланса, бу кетмакетликнинг 4/5 дан кичик нечта ҳади бор?
А)4 В)3 С)5 Д)6 Е)2

x 4 − 10 x 2 + 9 x  0
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

97. (03-1-31) Тенгсизликнинг ечимлари
орасида нечта бутун сон бор?
x(x + 1)(x + 2)(x + 3)  24
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

106. (97-1-16) k нинг қандай қийматларида
k(x+1)=5 тенгламанинг илдизи мусбат
бўлади?
А)(0;) В)(0;5) С)(-5;0)
Д)(5;) Е)(-;)

98. (03-1-66) Тенгсизликни ечинг.
2
3

x 2 − 9 x 2 − 16
А)(-;) В)(-4;-3)(3;4)
С)(-;-4)(-3;3)(4;)
Д)(-;-4)(4;)
Е)(-;-4)(3;4)(6;)

107. (99-5-3) Тенглама илдизга эга
булмайдиган k нинг барча натурал
қийматлари йиғиндисини топинг.
z −8 k
=
k − 10 z
А)20 В)25 С)30 Д)35 Е)40

99. (03-3-19) Тенгсизликнинг бутун сонлардан
иборат ечимлари нечта?
x 2 − 12 x + 23
2
−
(x + 1)(x − 4)
x−4
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)7

108. (00-9-12) Тенглама илдизга эга
бўлмайдиган m нинг барча натурал
қийматлари йиғиндисини топинг.
l −6 m
=
m −8 l
А)20 В)25 С)28 Д)30 Е)32

100. (03-5-17) тенгсизликни ечинг.
1
x

x − 2002 x − 2002
А)(-;1](2002;) В)(-;1]
С)(2002;) Д)[1;2002) Е)(-;0)

109. (99-2-18) k нинг қандай энг катта бутун
қийматларида тенглама ечимга эга
бўлмайди?
kz2 + 2(k − 12)z + 2 = 0
А)16 В)18 С)20 Д)17 Е)21

101. (03-6-42) Тенгсизликни
қаноатлантирувчи х нинг барча
қийматларини топинг.
x +1
1
x
А)-1x0 Е)x0

110. (97-6-16) а нинг қандай қийматларида ах2а=2 тенглама бирдан кичик илдизга эга
бўлади?
А)a(-2;0) В)a(-;0)
С)a(0;1) Д)a[1;2] Е)aR

102. (03-9-1) Тенгсизликнинг бутун сонлардан
иборат ечимлари нечта?
8 x + 19
1
 2
2 2
(x + 3) x + 5x x + 3x
А)2 В)3 С)4 Д)5 Е)6

(

)

111. 997-11-16) b нинг қандай кийматларида
b(2-x)=6 тенгламанинг илдизи манфий?
А)b(-;0) В)b(0;3)
С)b(-3;0) Д)b[3;) Е)bR

103. (03-9-2) Тенгсизликнинг туб сонлардан
иборат ечимлари нечта?
16 x 2 − 4 x + 16
4
 15
x2 +1
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е) чексиз кўп

112. (99-10-4) Тенгламанинг илдизлари
манфий бўладиган k нинг барча мусбат
қийматлари йиғиндисини топинг.
(k − 2)2 y = k 2 − 25
А)10 В)13 С)11 Д)8 Е)9

104. (03-10-36) Тенгсизлик нечта туб сонларда
ўринли бўлади?
x6 + 8
x3 
9
А)1 В)2 С)3 Д)4 Е) чексиз кўп

113. (00-1-14) (m-3)(m-7) ифоданинг қиймати
m нинг ҳар қандай қийматларида мусбат
бўлиши учун унга қандай энг кичик бутун
83

сонни қўшиш керак?
А)4 В)8 С)3 Д)6 Е)5

122. (03-5-18) а нинг қандай қийматларида
тенгсизлик ўринли бўлади?
3a + 10
1
2
a+4
А)(-1,5;4) В)(-7;-1,5)
С)(-7;4) Д) Е)(-3;2)

114. (00-3-19) k нинг кандай энг кичик бутун
кийматларида тенглама иккита турли
ҳақикий илдизларга эга бўлади?
x 2 − 2(k + 2)x + 6 + k 2 = 0
А)-2 В)-1 С)2 Д)1 Е)3
115. (00-7-14)

x 2 + px + q 2 = 0 (q  0) тенглама

p
q
нинг кандай қийматларида ҳақиқий
илдизларга эга эмас?
А)[0;2] В)(0;2] С)[-2;2] Д)(-2;0) Е)(02;2)
116. (00-3-13) k нинг қандай қийматларида
тенглама манфий ечимга эга бўлади?
4x −1
= k +3
x −1
А)(-;-2) В)(-;-2)(1;) С)(1;)
Д)(-2;1) Е)(-;-2)(2;)
117. (01-11-10) р нинг нечта натурал
қийматида тенглама ҳақиқий илдизга эга
эмас?
x 2 + px + 16 = 0
А)8 В)14 С)7 Д)15 Е)9
118. (02-12-6) m нинг қандай қийматларида
тенгламанинг илдизлар мусбат бўлади?
2
4−m =
x −1
А)(4;6) В)(-;1)(1;4)
С)(-;4)(6;)
Д)(-;2)(4;) Е)(2;4)
119. (02-9-20) t нинг қандай қийматларида
тенглама мусбат илдизга эга?
3x − 4 = 2(x − t )
А)t>-2 В)tА)(6;) В)[6;) С)(-;0)(6;)
Д)(-;0) Е)(-;0)[6;)

Параметрли тенгсизликлар
1. (96-3-78) Тенгсизликлар системаси а нинг
қандай қийматларида ечимга эга
бўлмайди?
ax  5a − 1

ax  3a + 1
А){1} В)(-;0) С)(-;0)[1;) Д)[1;) Е)

9. (98-3-13) k нинг
kx2 + 4 x + k + 1  0
тенгсизлик ечимга эга бўлмайдиган бутун
кийматлари орасидан энг каттасини
топинг.
А) энг каттаси йўқ С)-3 Д)-2 Е)-1
В) бу муносабат k нинг бирор қийматида
ҳам ўринли эмас

2. (98-10-61) Тенгсизлик ечимга эга
бўлмадиган k нинг бутун қийматлари
орасидан энг каттасини топинг.
kx2 + 2 x + k + 2  0
А)-1 В)-2 С) энг катта йўқ Д)-4 Е)-5

10. (00-5-33) а нинг қандай қийматларида
тенгсизлик х нинг барча қийматларида
ўринли булади?
a(x −1)  x − 2
А)0 В)1 С)2 Д)3 Е)4

3. (00-6-20) а нинг қандай қийматларида
тенгсизликлар системаси ечимга эга эмас?
3 − 7 x  3x − 7

1 + 2 x  a + x
А)a1 Е)a2

11. (00-5-34) Тенгсизликни ечинг. (a|b| бўлса,
1
1
1
, 4
,
3
3
3
a +b
a +b
a3
85

ларни таққосланг.
1
1
1
A) 3  3
 4
3
a
a +b
a + b3
1
1
1
B) 4
 3  3
3
a +b
a
a + b3
1
1
1
C) 4
 3
 3
3
3
a +b
a +b
a
1
1
1
D) 3
 3  4
3
a +b
a
a + b3
1
1
1
E) 3
 4
 3
3
3
a +b
a +b
a

x
 20 B) x + y  20 C ) y  16 D) y  25
y
Е) тўғри жавоб келтирилмаган
A)

7. (99-5-34) Агар 2b>c>0 булса қуйидагиларни
таққосланг.
1
1
1
,
,
a a+b a+c
1
1
1
1
1
1
A) 

B) 

a a+c a+b
a a+b a+c
1
1
1
1
1
1
C)


D)
 
a+b a+c a
a+b a a+c
1
1
1
E)


a+c a+b a

10. (00-4-31) Агар ab С)a=b Д)a=b+1 Е)a=b-1
12. (97-9-17) Таққосланг.
a = 1996 + 1998 ; b = 2 1997
А)a>b В)ab>0 шартни қаноатлантирувчи
а ва b сонлар учун қуйидаги
муносабатларлан қайсилари ўринли?
1) a 3  ab 2 ; 2) a 4  a 2b 2
2 2
3) a 2b 2  b 4 ; 4) 
a b
А)1 В)1;2 С)3 Д)4 Е)2;4

13. (98-7-16) Қуйидаги сонлар учун кайси
муносабат ўринли?
с = 13 − 12 ; d = 14 − 13
A)c  d B)c  d C )c = d
D)c = d − 1 E )c 2 + 27 = d 2

5. (99-5-17) Агар a,bN, a>10, b>16 бўлса,
куйидагилардан қайси бири ҳар доим
ўринли бўлади?
3a − b
b − 2a
A) a − b  6 B )
 0 C)
0
b
a
b
D)  1 E ) a + b  28
a

14. (01-1-5) Сонларни камайиш тартибида
жойлаштиринг.
a = 101 + 103; b = 99 + 105 ; c = 19,9
А)a>b>c В)c>b>a С)a>c>b Д)c>a>b
Е)b>a>c
15. (98-12-15) Қуйидаги сонлар учун кайси
муносабат ўринли?

6. (99-5-24) Агар х ва у сонлари учун ху=20 ва
0

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat