Araling panlipunan grade 10 lesson 11

I
G
E
A
D
H
C
B
K
J

biyolohikal: XY or XX
Mga Katangiang
physical (hormones,
genitals, reproductive
organs, etc.)
Male/Female/Intersex

Sa iilang mga
kaso, ang iyong
biology bilang
lalaki / babae ay
umaayon sa
ekspresyon ng
iyong kasarian
bilang isang
lalaki / babae
Parehong
naglalawaran sa
atin bilang isang
indibidwal

tumutukoy sa ating pisikal,
emosyonal at sekswal na
atraksyon sa ibang tao.
nalalaman sa
pamamagitan sa kung
kanino ka nagkakagusto at
nakakaramdam ng
romantikong atraksyon.
(Homosexuality,
Heterosexuality,
Bisexuality, Asexuality at
iba pa.)

Ikaw mismo sa iyong
sarili ang pumili nito
panloob na pakiramdam
ng pagiging isang babae,
lalaki,gender neutral,
gender non-conforming,
transgender, non-binary
o anumang bagay na
walang kategorya /
walang label.

Ang gender identity ay
personal.

Paano mo
tatatakan o I
label ang
iyong sarili
(core identity)

Ito ay kung paano natin
nakikita ang ating sarili
batay sa ating kasarian,
kung tayo ba ay lalaki,
babae o wala sa dalawa.
makikita sa paraan kung
manamit, kumilos, at kung
paano mo nakikita ang
iyong sarili kung ikaw ba
ay lalaki, babae o wala sa
nabanggit.
Nagsusuot ng barong Tagalog ang mga lalaki at
Baro at Saya naman para sa mga babae.
babae ay nararapat lamang mag-silbe sa mga
tahanan.
Ang lalaki ay tinuturing na mas matapang kaysa
mga babae.
Ang Sistema ng panliligaw ng mga lalaki ay pang
haharana, pagsusulat ng mga liham, paninilbihan
sa mga magulang ng kaniyang liniligawan at
tuluyang naghihirap para lang marinig ang
matamis na oo ng kanilang mga minamahalSinusuot ng ating mga kababayan ay binubuo ng
mga pantalon, T-shirt, palda, blouse at maraming
iba pa.
wala ng mga limitasyons ang mga babae, kasingtapang na din nila ang mga lalaki.
Lahat ay pantay-pantay.
Wala na ang tradisyonal na pagliligaw, dahil sa
teknolohiya, ibang-iba na ngayon. Minsan nga,
ang babae na mismo ang nangliligaw.

Sa paglipas ng panahon, nagbabago din ang daloy at ikot ng mundo, at ang ilang mga bagay na nagmula sa
sinalumang panahon ay bibihira nalang makita ngayon. Ang noon ay ibang-iba na sa ngayon, at isang halimbawa
kung saan ito ay makikita ay ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae mula sa mga panahon ng koloniyalismo sa mga
lalaki at babae naririto sa kasulukuyang panahon. Maituturing man na positibong pagbabago ang dulot nito dahil
pantay na ang Karapatan ng kababaihan sa mga kalalakihan, hindi natin maitatangi ang masasamang dulot o epekto
ng pagbabagong ito sa ibang aspekto o larangan. Sabi nga sa aming nakaraang aralin, lahat ng bagay ay may masama
at mabuting epekto upang mabalanse ang mundo.

Name:
Description:

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat