Ion de liviu rebreanu

ION
de Liviu Rebreanu
1. Încadrarea în epocă, curent, specie:
-epocă: apare în 1920 – perioada interbelică
-curentul literar: REALISMUL– reprezentarea veridică a realității
-verosimilitatea evenimentelor și a personajelor: fixarea exactă a cronotopului:
evenimentele se desfășoară în satul transilvănean de la începutul secolului al XX-lea; satul
Pripas.
Se creează tipuri umane cu psihologie proprie și independentă(Ion, Florica, Ana, Vasile,
G. Bulbuc, Herdelea etc…)
-descrieri detaliată pentru surprinderea spațiului evenimentelor, pentru portretizarea
personajelor.
-specia literară: ROMAN REALIST – OBIECTIV (Doric)
-narațiunea la pers. a III-a, perspectiva narativă heterodiegetică obiectivă.
-naratorul omniscient, omniprezent, omnipotent(regizează scena evenimentelor)
-mizează pe rațiune, logică-anticipare (de ex. descrierea drumului – ”Cișmeaua Mortului”,
”Râpele Dracului”-se anticipează tragismul evenimentelor.
-tehnici narative: tehnica planurilor paralele, tehnica contrapunctului.
-preferinte pentru personaje tipologice: Ion= țăranului obsedat de pământ
-respectarea cronologiei evenimentelor.
2.Geneza:
-o primă variantăa romanuluidatează din 1913, eraintitulată ”Zestrea”, dar a rămas în
fazade proiect abandonat; 1920-apare în forma finală, cu titlul „Ion”;
-se fundamentează pe o cercetare, documentare temeinică-soarta, problematica țărănimii
(literatura română + literatura universală: Zola, Balzac, Tolstoi);
-trei fapte concrete de viață: -a întâlnit un țăran tânăr, inteligentși harnic care is-aplâns
autorului de lipsa pământului;
-în timpul unei călătoriiautorul a văzut gestul impresionant
al unui țăran care săruta pământurile (haine de sărbătoare);
-pățaniile unei tinere alungată de tatăși de iubit;
3.Raportul dintre realitate și ficțiune:
-pornește de la date esențiale ale societății de la începutul secolului al XX-lea, opera
aparține integral ficțiunii;
4.Tipologie:
-critica literară: un roman tradițional, care înglobează elemente de modernitate, obiectiv,
realist și social;
5.Structura:
-structură simetrică, circulară,sferică, „ de corp sferoid”;
-simetria este asigurată de relația INCIPIT-FINAL (imaginea DRUMULUI);
-la nivel macrostructural: două părți:”Glasul pământului”și ”Glasul iubirii”
-cele două fortecare îl domină pe Ion: forțele demonice (pământul) și forțele angelice
(iubirea);
-la nivel microstructural: 13 capitole (! numărfatidic, cu ghinion)–anticipează
evenimentele;
-fiecare capitol are un titlu sugestiv care concentrează evenimentele:
Glasul pământului: 1. Începutul
2. Zvârcolirea
3. Iubirea
4. Noaptea
5. Rușinea
6. Nunta
Glasul iubirii:
7. Vasile
8. Copilul
9. Sărutarea
10. Ștreangul
11. Blestemul
12. George
13. Sfârșitul

Calculate the price
Make an order in advance and get the best price
Pages (550 words)
$0.00
*Price with a welcome 15% discount applied.
Pro tip: If you want to save more money and pay the lowest price, you need to set a more extended deadline.
We know how difficult it is to be a student these days. That's why our prices are one of the most affordable on the market, and there are no hidden fees.

Instead, we offer bonuses, discounts, and free services to make your experience outstanding.
How it works
Receive a 100% original paper that will pass Turnitin from a top essay writing service
step 1
Upload your instructions
Fill out the order form and provide paper details. You can even attach screenshots or add additional instructions later. If something is not clear or missing, the writer will contact you for clarification.
Pro service tips
How to get the most out of your experience with StudyAcademia.com
One writer throughout the entire course
If you like the writer, you can hire them again. Just copy & paste their ID on the order form ("Preferred Writer's ID" field). This way, your vocabulary will be uniform, and the writer will be aware of your needs.
The same paper from different writers
You can order essay or any other work from two different writers to choose the best one or give another version to a friend. This can be done through the add-on "Same paper from another writer."
Copy of sources used by the writer
Our college essay writers work with ScienceDirect and other databases. They can send you articles or materials used in PDF or through screenshots. Just tick the "Copy of sources" field on the order form.
Testimonials
See why 20k+ students have chosen us as their sole writing assistance provider
Check out the latest reviews and opinions submitted by real customers worldwide and make an informed decision.
11,595
Customer reviews in total
96%
Current satisfaction rate
3 pages
Average paper length
37%
Customers referred by a friend
OUR GIFT TO YOU
15% OFF your first order
Use a coupon FIRST15 and enjoy expert help with any task at the most affordable price.
Claim my 15% OFF Order in Chat